× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZSZP-R w Kup

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy - Szpital Pulmonologiczno - Reumatologiczny w Kup

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby płuc


Adres

77-4032850
Karola Miarki 14
46-082 Kup

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1